Κατασκευή γραναζωτών αξόνων και κοχλιών

Έχοντας στο δυναμικό μας κοχλιοτόμο και ραχότορνο, μπορούμε να κατασκευάσουμε γραναζωτούς άξονες με μεγάλο μήκος οδόντωσης έως και 3m, πολύσφηνα, κοχλίες και διάφορες χαράξεις σε κυλίνδρους για χρήση στην χαρτοβιομηχανία αλλά και στην βιομηχανία τροφίμων.

Note: Σε κάθε περίπτωση κατασκευής ή επισκευής, εξετάζουμε προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας την βέλτιστη και πιο οικονομική λύση για αυτόν.

Ενδεικτικές Εργασίες