Διάφορες κατασκευές

Το μηχανουργείο μας, έχοντας στεγασμένο χώρο 3000μ² και γερανογέφυρες έως 16t, έχει τη δυνατότητα να αναλάβει μεγάλες και σύνθετες κατασκευές για κάθε είδους βιομηχανία.

Note: Σε κάθε περίπτωση κατασκευής ή επισκευής, εξετάζουμε προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας την βέλτιστη και πιο οικονομική λύση για αυτόν.

Ενδεικτικές Εργασίες