Δυναμική ζυγοστάθμιση

Το μηχανουργείο μας έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει δυναμική ζυγοστάθμιση σε διάφορα μηχανικά μέρη όπως φτερωτές, ρότορες, σπαστήρες και άλλες κατασκευές που περιστρέφονται σε ταχύτητα. Οι μέγιστες διαστάσεις τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι έως 2,5m διάμετρο και έως 7m μήκος.

Note: Σε κάθε περίπτωση κατασκευής ή επισκευής, εξετάζουμε προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας την βέλτιστη και πιο οικονομική λύση για αυτόν.

Ενδεικτικές Εργασίες