Διάφορες μηχανουργικές εργασίες και επισκευές

Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων ώστε να προσφέρει υπηρεσίες επισκευής μηχανολογικών εξαρτημάτων. Όπου κριθεί επιτρεπτό, αντί να προχωρήσουμε σε μια πλήρη κατασκευή που θα κοστίσει περισσότερο στον πελάτη, προτείνουμε την επισκευή του ως εναλλακτική λύση ώστε να αποφευχθεί το παραπάνω κόστος.

 

Αναλαμβάνουμε επισκευές και μετατροπές ακόμα και σε σύνθετους μηχανολογικούς μηχανισμούς.

 

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την πλήρη κατασκευή, εφαρμογή και μοντάρισμα ενός μηχανισμού, σύνθετου ή μη, βάσει σχεδίων ή και δείγματος.

Note: Σε κάθε περίπτωση κατασκευής ή επισκευής, εξετάζουμε προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη, προσφέροντας την βέλτιστη και πιο οικονομική λύση για αυτόν.

Ενδεικτικές Εργασίες