Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις

Στο μηχανουργείο Φραντζή, διαθέτουμε μια ευρεία σειρά εργαλειομηχανών που χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό για την παραγωγή ολοκληρωμένων προϊόντων. Τα μηχανήματα μας είναι οργανωμένα σε διάφορα τμήματα παραγωγης, επιτρέποντας την αποτελεσματική και αποδοτική κατασκευή των προϊόντων μας.

Κάθε τμήμα είναι οριοθετημένο στο χώρο της εταιρείας έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βέλτιστος χρόνος παραγωγής των προϊόντων.

Τα τμήματα των μηχανημάτων μας χωρίζονται σε:

 

 

Τμήμα CNC

Τμήμα τόρνευσης και φρεζαρίσματος

Τμήμα κοπής γραναζιών

Τμήμα κοπής και λείανσης γραναζιών τύπου κορώνα-πηνίο (γωνιακή κίνηση)

Τμήμα λείανσης

Τμήμα βαρέων
μηχανημάτων

Τμήμα
ηλεκτροσυγκολλήσεων