ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΩΝ

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την πλήρη επισκευή μειωτήρων παντός τύπου (γωνιακής κίνησης, παράλληλης κίνησης και πλανητικούς μειωτήρες). Γίνεται αποσυναρμολόγηση του μειωτήρα, έλεγχος και αξιολόγηση των ζημιών του, ενημέρωση του πελάτη και μετά από συμφωνία γίνεται η επισκευή του είτε στο εσωτερικά κομμάτια του (γρανάζια, άξονες) είτε στο κέλυφος του (επισκευή εδρών ρουλεμάν και κουζινέτων). Κατά την συναρμολόγηση του μειωτήρα γίνεται η αλλαγή των ρουλεμάν και στεγανών όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ακόμα, μπορεί να γίνει και πλήρη κατασκευή ενός μειωτήρα από το μηδέν βασισμένη είτε σε σχέδια είτε σε κάποιο δείγμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ASUG
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Έγινε πλήρης αποσυναρμολόγηση του μειωτήρα και χωριστήκαν τα κομμάτια ανάλογα με την βαθμίδα μείωσης. Έγινε καταγραφή των ζημιών του μειωτήρα, καθαρισμός του κελύφους και έλεγχος στις ανοχές στις θέσεις των ρουλεμάν. Έγινε κατασκευή των γραναζιών της πρώτης βαθμίδας (Κορώνα - πηνίο) και της τέταρτης (Ψαροκόκαλο) καθώς και αντικατάσταση όλων των ρουλεμάν και στεγανών. Μετά την συναρμολόγηση του μειωτήρα έγινε έλεγχος στα πατήματα των γραναζιών.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ LIFT
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Ο μειωτήρας αποσυναρμολογήθηκε και βρέθηκε πως εκτός από τα κατεστραμμένα γρανάζια της πρώτης βαθμίδας, υπήρχε μεγάλο φάγωμα στην εφαρμογή της μεγάλης τροχαλίας με τον άξονα εξόδου του μειωτήρα. Έγινε κατασκευή των κατεστραμμένων γραναζιών, καθάρισμα της οπής της τροχαλίας σε μπόρινγκ, αναγόμωση του άξονα εξόδου και εφαρμογή στην τροχαλία.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΗ 40LAO
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Ο μειωτήρας αποσυναρμολογήθηκε και μετά τον έλεγχο βρέθηκε πως όλες οι έδρες των ρουλεμάν είχαν φαγωθεί παραπάνω από το επιτρεπτό όριο. Το κέλυφος του μειωτήρα κατεργάστηκε σε μπόρινγκ και οι θέσεις των ρουλεμάν επανήλθαν στις επιτρεπτές ανοχές. Ο μειωτήρας συναρμολογήθηκε και έγινε βαφή του κελύφους στο χρώμα που επιθυμούσε ο πελάτης.

ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗ ΛΙΓΝΙΤΗ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΕΛΑΤΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Βασισμένο σε ένα παλιό σπασμένο κέλυφος μειωτήρα, κατασκευάστηκε νέο κέλυφος με σιδηροκατασκευή καθώς και όλα τα γρανάζια και οι άξονες στο εσωτερικό του μειωτήρα. Ο μειωτήρας παραδόθηκε μονταρισμένος και έτοιμος για λειτουργία.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22 T +30 2310 517182 / +30 2310 523687 E info@frantzis.net © FRANTZIS 2014