ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ

Το μηχανουργείο μας έχει την δυνατότητα να κάνει δυναμική ζυγοστάθμιση σε διάφορα μηχανικά μέρη όπως φτερωτές, ρότορες, σπαστήρες και άλλες κατασκευές που περιστρέφονται σε ταχύτητα. Οι μέγιστες διαστάσεις τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε είναι έως 2,5m διάμετρο και έως 7m μήκος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22 T +30 2310 517182 / +30 2310 523687 E info@frantzis.net © FRANTZIS 2014