ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία χρόνων ώστε να προσφέρει υπηρεσίες επισκευής μηχανολογικών αντικειμένων όπου αυτό κριθεί επιτρεπτό ώστε να αποφευχθεί το παραπάνω κόστος μιας πλήρης κατασκευής για τον πελάτη. Επισκευές και μετατροπές μπορούν να γίνουν και σε σύνθετους μηχανολογικούς μηχανισμούς.

Επίσης, αναλαμβάνουμε και την πλήρη κατασκευή, εφαρμογή και μοντάρισμα ενός μηχανισμού, σύνθετου ή μη, βάση σχεδίων ή και δείγματος.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22 T +30 2310 517182 / +30 2310 523687 E info@frantzis.net © FRANTZIS 2014