ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΧΛΙΕΣ

Έχοντας στο δυναμικό της κοχλιοτόμο και ραχότορνο, η εταιρία Αφοι Φραντζή μπορεί να κατασκευάσει γραναζωτούς άξονες με μεγάλο μήκος οδόντωσης έως και 3m, πολύσφηνα, κοχλίες και διάφορες χαράξεις σε κυλίνδρους για χρήση στην χαρτοβιομηχανία αλλά και στην βιομηχανία τροφίμων.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Θεσσαλονίκη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Γ Φάση Ο.Τ.42 Τ.Θ. 1395 Τ.Κ. 570 22 T +30 2310 517182 / +30 2310 523687 E info@frantzis.net © FRANTZIS 2014